SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Dagordning årsmöte
§1 Årsmötet öppnas
§2 Fastställande av dagordning
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande
§4 Val av ordförande för mötet
§5 Val av sekreterare för mötet
§6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse
§8 Styrelsens ekonomiska berättelse med BR och RR
§9 Revisorernas berättelse
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2020
§11 Val av
a) styrelsens ordförande för ett år,
b) sex ledamöter av styrelsen för ett år,
c) två suppleanter i styrelsen för ett år,
d) två revisorer för ett år,
e) en revisorssuppleant för ett år,
f) tre personer till valberedningen, varav en sammankallande

§12 Fastställande av medlemsavgifter 2021

Förslag att medlemsavgiften ska vara oförändrad.
§13 Avtackning av de som ev. lämnar styrelsen.
§14 Mötet avslutas